Prezentownik 2019 – dla kobiety, mężczyzny, dziecka, pary, podróżnika i ekologa.

Diana Demi Marszewska