Co dostałam w minionym dziesięcioleciu?

Diana Demi Marszewska